Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Vysoce vyvinutý cit pro detail

Znakové písmo漢字, tzv. kandži, se uvádí jako hlavní důvod, proč mají Japonci vysoce vyvinutý cit pro detail. Pro srovnání, povinných 2,136 znaků se učí do 9 třídy. Teprve po jejich zvládnutí je možné číst noviny a literaturu. Každý, kdo se s japonskými znaky alespoň trochu seznámil ví, že i sebemenší rozdíly hrají velkou roli ve významu na první pohled si podobných znaků. I pro složitost písma je tedy důležitá preciznost a přesnost ve všem, co má do činění s Japonskem.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options