Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Rozhodující je kvalita, design, značka a balení výrobku, pak teprve jeho rozumná cena

Japonci jsou velice nároční, co se týká kvality a designu nabízeného zboží. Jenom samotná kvalita výrobku nestačí, musí být doprovázena i kvalitním obalem, podrobnými instrukcemi o užití apod. V minulosti byli Japonci doslova posedlí zahraničním značkovým zbožím. V době současného hospodářského útlumu, se do popředí dostává i neznačkové, ale kvalitní zboží za rozumnou cenu z různých koutů světa. Vzrůstá tak zakládání diskontních obchodů s nízkými cenami. Obecně stále platí, že cena výrobku není rozhodujícím faktorem, nejdůležitější je jeho kvalita a design. Každý, kdo chce prodávat v Japonsku, musí přizpůsobit své výrobky japonskému vkusu.
 

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options