Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Proniknout na japonský trh přímým způsobem je skoro nemožné

Japonská distribuční síť je velmi složitá a pro zahraniční subjekt těžko proniknutelná. Komplikovaná a nákladná distribuce ovlivňuje vysokou cenovou úroveň na vnitřním trhu. Pro zahraničního vývozce je nemožné proniknout na japonský trh přímým způsobem. Proto je vhodné využít služeb japonských dovozních, zprostředkovatelských a distribučních firem. Velkoobchod i maloobchod jsou většinou malé nebo střední podniky. Firmy s jedním až čtyřmi zaměstnanci představují cca 60% všech firem a navíc více než polovina podniků je v soukromém držení jednoho vlastníka. Pro české firmy, které nemají přímé napojení na světové nadnárodní firmy s vlastní distribucí na japonském trhu, je cestou pro vývoz do Japonska kontrakt s místním dovozcem. Ten už zajistí vhodné distribuční kanály.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options