Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Extrémně drahá reklama

Reklama v Japonsku je vysoce nákladná a pro české podnikatele v podstatě nedostupná. Z toho důvodu je nejlepší napojení na místní dovozce a distributory, které propagaci výrobku zajistí vhodným a účinným způsobem. Jedinou všeobecně známou českou značkou v Japonsku je Bohemia Crystal, což je mj. podporováno předáváním křišťálového poháru zástupcem ZÚ ČR šestkrát ročně vítězům největších japonských profesionálních turnajů sumo.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options