Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Rychlost střídání nových trendů a hlad po nových věcech

Japonsko má vysoce vyspělý trh, plný světových značek.  Udržet se na takovém trhu znamená především reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků, schopnost inovovat své výrobky a služby. Pokud toto firma nedokáže nabídnout, nemá moc šancí se na přeplněném trhu dlouhodobě udržet. Konkurence v Japonsku je obrovská a vývoj inovací probíhá nepřetržitě. Pro srovnání, Japonsko dává ~ 3,7 % HDP na vědu a výzkum.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options