Rychlost střídání nových trendů a hlad po nových věcech

Japonsko má vysoce vyspělý trh, plný světových značek.  Udržet se na takovém trhu znamená především reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků, schopnost inovovat své výrobky a služby. Pokud toto firma nedokáže nabídnout, nemá moc šancí se na přeplněném trhu dlouhodobě udržet. Konkurence v Japonsku je obrovská a vývoj inovací probíhá nepřetržitě. Pro srovnání, Japonsko dává ~ 3,7 % HDP na vědu a výzkum.