Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Trh náročný na kvalitu, technickou dokonalost a servis

Japonský trh, respektive japonský zákazník, je velice náročný, i co se týká dostupnosti a rychlosti řešení servisních služeb. Z toho důvodu je požadováno po zahraničních partnerech zastoupení jejich firem v Japonsku, aby v případě jakéhokoliv problému, byla okamžitá reakce. V mnoha případech se tento problém řeší přes zprostředkovatelskou japonskou firmu (obchodní společnost), která tímto riziko bere na sebe. Vzhledem k vysokým nárokům na záruční a pozáruční servis, nutnost získání certifikace u některých komodit a k dalším specifikům japonského trhu, dává japonský zákazník přednost nákupům od japonského zprostředkovatele, namísto přímých nákupů od zámořského výrobce.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options