Reply to comment

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Reklamaci nelze odmítnout

Ze zkušeností z vývozu ručně vyráběného českého skla vyplývá, že i v případě ruční výroby japonský zákazník neakceptuje vady. I v oblastech ruční výroby jsou Japonci perfekcionalisté. Ať už si japonský zákazník z našeho pohledu stěžuje na maličkosti, ze zkušeností českých firem, již působících v Japonsku, toto nelze ignorovat. Jediná cesta k budoucím dalším zakázkám je Japoncům prostě vyhovět a to okamžitě. Žádnou reklamaci není možné odmítnout.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options