Do Japonska jsme v minulosti vyváželi a vyvážíme například následující komodity:

- obráběcí a tvářecí stroje (Škoda, ČKD, Šmeral, Žďas…)
- energetická a elektrická zařízení
- čerpadla, výrobky přesného strojírenství
- české sklo
- hračky
- chmel a slad, pivo, becherovku, minerálku Mattoni
- nábytek
- zdravotnická lůžka

České obráběcí stroje mají v Japonsku stále dobré jméno. Firmy jako Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries nebo Japan Steel Works je používají dodnes. Japan Steel Works například používá těžké obráběcí stroje značky Škoda ve svém závodě na Hokkaidu.

Historická zkušenost s českým strojírenstvím v Japonsku sahá hluboko do minulého století. Například jednou z prvních velkých obchodních příležitostí pro český podnik v Japonsku byla zakázka Škodových závodů v Plzni na výrobu konstrukčních dílů pro loďařský průmysl viz. obr.níže. Už zakladatel plzeňské strojírny Emil Škoda razil myšlenku, že jeho továrna dokáže vyrobit takové odlitky, které ostatní odmítají nebo je nedovedou vyrobit. To mu přinášelo nové zakázky z lo¬ďařských společností, i z Japonska.

Škodovka se tak stala významným dodavatelem odlitků pro stavbu obchodních i válečných lodí. V roce 1905 stály proti sobě v rusko-japonské válce vlajkové lodi znepřá¬telených stran – japonská Mikasa s velitelem flotily admirálem Togem a ruská loď Carevič. Obě měly jedno společné – hlavní konstrukční díly trupů pocházely ze Škodovky. Mikasa byla v bitvě vážně poškozena, zásahy ruských děl poškodily přední věž a řadu děl. Trup zůstal nepoškozen a loď se mohla v pořádku vrátit do přístavu. Dodnes slouží jako námořní muzeum. Vedení továrny pak tento fakt často využívalo pro svoji propagaci.

Obr.  Kormidlový rám o váze téměř 100 tun a délce deseti metrů odlitý ve Škodových závodech pro loďařský průmysl. (ŠKODA news, Časopis ŠKODA HOLDING a.s. cit. 29.5.2006).
 

Za zmínku stojí zmínit se ještě o další tradiční české komoditě vyvážené dlouhodobě do Japonska a tím je chmel a slad. Japonský trh má pro naše pěstitele chmelu zásadní význam. Český chmel používají při výrobě piva všechny hlavní japonské pivovary – Asahi, Kirin, Suntory a Sapporo.

V současné době, pokud se Japonců zeptáte, co znají českého, starší generace si určitě vzpomene na paní Věru Čáslavskou. Známé je české sklo a klasická hudba – Dvořák, Smetana, Janáček. Populární je například i postava Krtečka z animovaného seriálu pro děti. Jelikož při zápasech sumó, náš velvyslanec v Japonsku předává šest krát ročně broušený křišťálový pohár v přímém televizním přenosu, je stále naše země v povědomí většiny Japonců.