Doporučení a osobní kontakt

Japonsko má velice starou, vysoce komplexní kulturu. Proto i vztahy mezi japonskými firmami navzájem jsou budovány dlouhodobě a pro cizince je nemožné do nich plně proniknout, případně je narušit ve svůj prospěch. Pro prvotní kontakt je nejdůležitější doporučení od jiného Japonce. To ale také není jednoduché získat. Na osobní vazby je kladem v japonském businessu velký důraz. Každému kontraktu předchází osobní setkání, bez něj je kontrakt nemožné získat. Pro první jednání je dobré použít tlumočníka, který bude případně korigovat rozdílné kulturní zvyklosti.