Služby

Japonsko je zajímavý a perspektivní trh a to i přes to, že je obtížné na něj proniknout. Je velmi náročné na čas i na vynaložené úsilí, navázat nové obchodní vazby s japonskými partnery. Na druhou stranu Japonsko nabízí celou řadu oborů, které mohou být do budoucna pro české firmy zajímavé. Mít japonského obchodního partnera je prestižní záležitost a skvělá reference. Je známo, že japonský zákazník je extrémně náročný na kvalitu, technickou dokonalost a servis.

Japonci říkají "obchod je válka". A proto, než podepíšete obchodní smlouvu s japonským partnerem, musíte vytvořit podrobnou strategii, obsahující plán, jak získat japonského obchodního partnera a jak s ním efektivně budovat vzájemné obchodní vztahy.

Chcete-li uspět, potřebujete silného spojence a kontakty - tedy Japan Business Solutions! 
 
Naše služby: 
 1. Pomoc a poradenství při obchodování s japonskými partnery. Pokud již máte japonského obchodního partnera, případně chcete své výrobky či služby teprve nabídnout, Japan Business Solutions Vám zprostředkuje obchodní kontakty, jednání a poradí jak efektivně budovat vzájemné obchodní vztahy.
 • Zjištění potřeb a požadavků japonského zákazníka, zpětné vazby na Vaše nabídky zboží a služeb.
 • Zprostředkování schůzek a kontaktů s těmi kdo rozhodují (mají rozhodovací pravomoci).
 • Pomoc s přípravou strategieobchodních jednání s japonským partnerem - poradíme co nedělat, jak psát obchodní korespondenci, jak se prezentovat, a pomůžeme překonat mezikulturní rozdíly.
 • Poradenství jak si udržet japonského zákazníka, rozvíjet obchodní vztahy, zjistíme zpětnou vazbu jak Vás vnímá japonský partner.   
 1. Efektivní komunikace s japonskými kolegy. Máte-li japonského zaměstnavatele či japonského obchodního partnera a řešíte mezikulturní vztahy v organizaci, Japan Business Solutions navrhne konstruktivní řešení situace či problému, který momentálně řešíte a nemáte se s kým poradit.
 • Naučíme Vás jak vzájemně a efektivně komunikovat a čeho se vyvarovat.
 • Modelové situace vysvětlíme na konkrétních příkladech z podnikání. 
 1. Vstup firem na japonský trh. Jestliže uvažujete o přímém vstupu na japonský trh, Japan Business Solutions Vám navrhne konkrétní obchodní strategii obsahující cenově efektivní plán vstupu na tento trh, metodologii rozvoje vzájemného obchodu a zajistí potřebné kontakty a informace, které potřebujete.
 • Průzkum trhu: pomůžeme Vám zmapovat velikost a strukturu japonského trhu,  konkurenci, její silné a slabé stránky, okruh Vašich potenciálních zákazníků a partnerů.
 • Cenově efektivní plán vstupu na japonský trh: pomůžeme Vám s vyhodnocením informací, které Vám umožní vyvarovat se nákladných chyb, s oslovením japonských zákazníků, a s výběrem vhodného japonského obchodního partnera.
 • Obchodní jednání a budování vzájemných obchodních vztahů s japonským partnery: pomůžeme s  přípravou a asistencí při obchodních setkáních, tlumočení, poradíme jak se prezentovat a budovat obchodní vztahy, jak založit obchodní zastoupení, najmout personál, jak jednat s úřady.

 4.  Průzkum trhu, zpracování různých studií dle požadavků klienta. Pokud máte zájem o informace z různých oblastí českého  /japonského prostředí, JBS je vypracuje časově i finančně efektivně formou studie nebo rešerše.